.NET vývojář a jeho budoucnost

Ondřej Valenta – KEENMATE
9. 4. 2019 – úterý

Ondřej je .NETem skutečně protřelý. Po 14 letech strávených vývojem v Microsoft produktech jako je SharePoint, ASP.NET Forms/MVC/Core a nespočtu console a Windows Service aplikaci má relativně slušný přehled kam dál se životem, vesmírem a vůbec.


.NET vývojář by se měl v dnešní době, pokud tak již neučinil, primárně orientovat na .NET Core vývoj. Měl by si také zopakovat základy Linuxu, protože pro .NET Core je zcela ideální. No a v neposlední řadě by měl sledovat projekt Blazor.NET, který v brzké době změní vnímaní, jak psát webové klientské aplikace.