Jednotná správa uživatelů

Lukáš Panáček – Česká pošta
8. 8. 2023 – úterý

Centrální systém autentizace uživatelů a jednotné přihlášení (SSO) napříč webovými aplikacemi a informačními systémy, správa identit a přístupů, distribuce klíčů v UNIX prostředí. Aneb zvýšení bezpečnosti a zefektivnění procesů ve společnosti.