Funkcionální vývoj web app

Filip Jakab – KEENMATE
10. 3. 2020 – úterý

Jak jsme přešli z objektově orientovaného na funkcionální programování při vývoji webových aplikací. Proč použít Elixir/Phoenix na backend a Elm na frontend? Jaké máme zkušenosti z produkčního nasazení?